Als Senior Mediamanager ben ik betrokken geweest bij het gehele postproductieprocces van deze serie.